Category: Communications

Provocative Communications (English)

Written by Cecilia Humble on Feb,2 2015

Provocative communication can be a very powerful tool. It serves as a wake-up call, helps you break through old patterns and ideas as well as finds new opportunities – it forces the recipient to think, feel, relate and visualize. It is a laser-focused and confronting challenge.

There is an expression from
More

Customer, consistency & change

Written by Cecilia Humble on Nov,11 2014

Den nya tidens kunder hanterar som sagt sin köpprocesser annorlunda än gamla tidens kunder och ställer som sagt nya krav på säljaren. För att sälja och sälja framgångsrikt idag krävs ett verkligt fokus på kunden – i all content och att skapa positivt värde för kunden. Content är nämligen allt
More

Transaktionell eller strategisk försäljning?

Written by twla_developer on Nov,11 2014
7P2B7162

Har funderat vidare kring utkomsten av the Sales Conference… här kommer mer sammanfattning av presentationerna som hössl där.
Tekniken har genom tiderna förändrat köpbeteenden och därmed behovet av nya och förändrade marknads- och säljprocesser. Historiskt har vi sett flertalet sådana paradigmskiften och nu står vi inför ytterligare ett: den andra maskinåldern.
More